sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "mahovi".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
postaja Vse mahovih kje rastejo risanje poimenovanje sestavnih delov in na koncu zanimiv poskus kaj se
Eno: Psihomagija
oglas
Tako so na primer mahovi prikazani kot
Nabira se pretežno na mahovih ki iz vode odvzemajo CO kar povzroči izločanje karbonatne raztopine
Franca Jožefa in severna polovica Nove zemlje prevladuje polarna puščava kjer rastejo le posamezni mahovi
Tu živi okoli vrst vretenčarjev več kot vrst vaskularnih rastlin in nekaj več drugih rastlin kot so mahovi
Kouvran hvala za tvoj p s in ker si razumel mahovo
Lehnjak je iz kalcijevega karbonata CaCO ker pa se odlaga na mahovih in drugem vodnem rastlinju je zelo
Čudoviti so ti mahovi
zavoljo ščitastih listov, kterih izraste po več v šopih iz tankega, trpežnega stebla, ki se plazi med mahovi
Tako kot šotni mahovi ima tudi suha šota izredno dobro vpojno sposobnost kar smo lahko preizkusili tudi
Tisto poletje sta se zopet zatekla mahovo deželo
Za tabor sva si izbrala eno izmed pleš vrhov brez dreves vrhov na katerih rastejo zgolj mahovi in trave
"varno ležišče so mehki mahovi."
ozelenitev kjer vegetacijsko plast predstavlja izključno avtohtono samoraslo rastlinstvo kot so trave in mahovi
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.