sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "marjan podobnik".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Ni rezultatov
Uporabite iskalno polje.
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
tipični primer luzerja je npr marjan podobnik
Aleš Horvat: umetnik
oglas
Quote ala marjan podobnik
Quote tihihitri said ala marjan podobnik
Junij marjan podobnik spet na televiziji
ala marjan podobnik
Saj bo marjan podobnik skupaj sls preprečil take stvari
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.