sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "medvedjev".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Žival medved pujski
Aleš Horvat: umetnik
oglas
Recimo Zlatim medvedom
tem medvedom se potem sprehajam do drugih medvedov
filipov morski medved
Še več nasvetov ravnanju ob srečanju medvedom je knjižici Antona Simoniča Srečanja medvedom
Hoteli zapečatiti Ruskega medveda
medvedom da bo ziher
Rjavi medved je vrsta iz družine medvedov in poleg severnega medveda največja danes živeča zver
Rdecerumena zastava mit medved
se odreže medved
Hvaležni medved.
„Sivega medveda? Kje neki?"
Zlati medved Romunijo
Sončni medved tudi malajski medved znanstveno ime Helarctos malayanus je majhna zver iz družine medvedov
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.