sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "mejicami".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Na obrisu je bil pa viditi vsak kosček zemlje vsaka pot vsaka steza vsaka mejica vsaka hiša
Eno: Psihomagija
oglas
Vegetacijski pas je pas drevesne in grmovne vegetacije na meji med kmetijskimi zemljišči mejice ob rekah
priredba tipologije PHYSIS in temelji na rastlinskih združbah kombinaciji strukturnimi elementi na primer mejice
Na kopnem se ponavadi zadržuje senčnih in vlažnih habitatih kot so gozdovi travniki mejice močvirja ipd
Okoli km dolga pot vas bo peljala do poplavnega gozda na Viču osamelcev in mejic Vnanjih Goricah do Notranjih
Barviti plodovi trdoleske nas bodo ko jih bomo enkrat opazili vsako jesen zvabili na polja med mejice
Pripravili bomo protiprašno in protihrupno mejico na šoli bomo vzpostavili ekoremediacijsko službo ki
Tovrstno početje pa lastniki mejic le redko razumejo
Tudi te živali so našle zavetje mejici
poteka tudi po vaseh Brezula in Podova južno od Rač in se tako kot nekoč kasneje usmeri proti travnikom mejicami
Najdemo jo na gozdnih obronkih na travnikih višjim rastlinjem in mejicah
Sobota ob uri predavanje SKOP KOP KO habitatov ter za pokrajino primernih zelenih poljskih robov in mejic
čistilne naprav kot primer za čiščenje vode fitoremediacija namenom čiščenja prsti rastlinske ovire mejice
Kar je slabo za Goričko je to da izginjajo mejice med njivami kjer bi lahko ptice našle zavetje in hrano
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.