sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "merck".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Ireland Merck Sharp and Dohme Ireland (Human Health) Limited Tel: +353 (0) 1 299 8700 medinfo_ ireland@ merck
Eno: Psihomagija
oglas
Laboratoires Merck Sharp & Dohme – Chibret Tel: + 4021 529 29 00 Tél: +33 (0) 1 47 54 87 00 msdromania@ merck
Sími: +354 540 8000 ISmail@ merck. com
United Kingdom Merck Sharp and Dohme Limited, Tel: +44 (0) 1992 467272 medinfo_ uk@ merck. com
Portugal Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 214 465 700 informacao_ doente@ merck. com România Merck
Tel: + 386 1 5204201 msd_ slovenia@ merck. com
belge/ Belgisch bijhuis Tél/ Tel: +32 (0) 2 373 42 11 Tél/ Tel: +32 (0) 2 373 42 11 MSDBelgium_ info@ merck
Merck Sharp & Dohme Tel: +31 (0) 23 5153153 Tlf: +45 43 28 77 66 msdbvnl@ merck. com dkmail@ msd.
34 Danmark Merck Sharp & Dohme Tlf: +45 43 28 77 66 dkmail@ merck. com
.: +421 2 58282010 msd_ sk@ merck. com Suomi/ Finland Suomen MSD Oy Puh/ Tel: +358 (0) 9 804650 info@
Sverige Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB, Tel: +46 (0) 8 626 1400 medicinskinfo@ merck. com
Danmark Merck Sharp & Dohme, Tlf: +45 43 28 77 66 dkmail@ merck. com
Ireland Merck Sharp and Dohme Ireland (Human Health) Limited Tel: +353 (0) 1 2998771 medinfo_ ireland@ merck
Tel: +356 21 442010 medinfo_ mt@ merck. com
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.