sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "metilon".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
, 4-mmc pa 3,9 odstotka anketirancev. Med anketiranci je bilo tudi 4,1 odstotka takšnih, ki so že poskusili Metilon , 2,1 pa je poskusilo tudi 4-MEC. Ostali sintetične katinone je poskusilo manj kot 2 odstotka anketirancev
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.