sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "mikro polo".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Sedaj sem jih pa naročil iz mikro polo kot je že brom povedal
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
poiskuse nekimi gnojili bi vam priporočil kupovati kemikalije direktno od uvoznikov teh zadev recimo mikro
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.