sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "miopatija".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Z miopatijo.
Eno.si
oglas
Kreatin- fosfokinaza in miopatija Med zdravljenjem z zdravilom Cubicin so poročali o povečanju plazemske
Primarne miopatije
neželenimi učinki vključno slabokrvnostjo anemijo nevtropenijo hepatotoksičnostjo kardiomiopatijo in miopatijo
Pri bolnikih, ki so že kdaj imeli težave z miopatijo ali rabdomiolizo, in bolnikih, ki imajo katerikoli
Praviloma se ne uporabljajo sočasno fibrati saj ta kombinacija poveča nevarnost za miopatije rabdomioliza
reviji Molecular Therapy o tem, kako so z gensko terapijo pozdravili pse, obolele za miotubularno miopatijo
ali lovastatina z zdravilom REYATAZ / ritonavirjem ni priporočljiva zaradi večjega tveganja za pojav miopatije
Bolezni mišično- skeletnega sistema Redki: artralgija, sinovitis, mialgija, miopatija, miastenija, bolečine
Občasno: miopatija.
odmerkih, ki znižujejo koncentracijo lipidov (> ali enaka 1 g/ dan), se poveča tveganje za pojav miopatije
Vpliv na mišice Poročali so o primerih miopatije in bolečin v mišicah ob uporabi telbivudina, do katerih
Alkohol neposredno škoduje mišicam in povzroča alkoholne skeletne miopatije.
Mišične distrofije so skupina dednih napredujočih degenerativnih miopatij kjer se proces obolenja odvija
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.