sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "mival".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Sicer pa zdaj že sama m zagleda ščetko kopalnici vsakič ko pridemo not in vpije cetko bi in zobike mivala
Eno: Psihomagija
oglas
Kamo jih je mivala,
15 Bele ruke mivala:
ali mi živimo zaradi vas ker nam dovolite da dihamo ali kaj kdo vas plačuje banda mivam dajemo plačo
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.