sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "modularnost".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Ni rezultatov
Uporabite iskalno polje.
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Meni osebno največ pomeni modularnost os
Eno.si
oglas
Za kar največjo modularnost so rem kloni Stolle Atlas Barnard etc super variata drugače strelci za dolge
Lastnosti izdelkov so kakovost inovativen dizajn modularnost prilagodljivost robustnost visoka dodana
Ambiance dodatno vključuje daljinsko centralno zaklepanje stranski zračni vreči in paket modularnost
Modul OFS je obravnavan ločeno zaradi bolj smotrnega obračunavanja licenc in večje modularnosti sistema
Pomembna je tudi možnost modularnosti gradnje
Obnovljivi vir prihodnosti fotovoltaični sistem odlikuje modularnost razpršenost robustnost neslišnost
Model G5 je lani prinesel zametke modularnosti
spreminjali nastavitve iskanja strežnikov in spreminjanja točkovanja na serverju sedaj pa je vsa ta modularnost
osnovi različnih potreb trga oziroma proizvajalcev svetil smo se odločili nadgraditi osnovni model modularnostjo
Koncern Volkswagen veliko pozornosti namenja modularnosti znan je denimo koncept Modularer Querbaukasten
Da gre zasnova smer modularnosti je seveda jasno vendar nas proizvajalci pomirjajo da še ne bo kmalu
Zaradi odprtosti in modularnosti sistema gradnje ter tipizacije elementov je mogoča naknadna rast kot
modularni HPS gemini II trenutno košta novo cca Eur osnovi namenjen za HP torej streljanje iz roke zaradi modularnosti
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.