sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "napaka".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Upoštevajoč to dejstvo laže razumemo lastne napake in napake drugih tudi napake preteklosti
Hipnodizajn
oglas
napaka vodljivost
zakon govori STVARNI napaki in ne napaki
Take napake imenujemo sferične napake ali tuja sferična aberacija
Eno so tipkovne napake nekaj drugega pa ponavljajoče napake
zdravniške napake;
JariMatti Latvala je namreč Nemčiji delal napako za napako
Nevzorčna napaka
Morda napako če seveda je napaka popravim kdaj drugič
naključna napaka napaka zaradi človeške nenatančnosti jur
Strateška napaka
Če tester ne pokaže napake je potem napaka mehanska
Sleng je sleng slovnične napake pa napake
Popravite napako
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.