sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "nasadi".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Vse do poletja skrbi za nasad ga neguje opazuje pridelek in skrbi da je nasad dobrem stanju
Eno: Psihomagija
oglas
Oljčni nasadi se bodo potopili
Mestni obroč zamejiti nasadi dreves
trsja, drevja ti nasad?!
Ti dodatki bodo nasad razgibali
Oljčne liste pridobivajo iz nasada Avstraliji ki je največji svetovni specializiran nasad oljčnih listov
Previdno pri združevanju nasade
Donosnost nasada je odvisna od kakovosti tal, temperature zraka, vode in lokacije nasada.
nasad kaktusov Paviljonu kaktej Rogaška Slatina
Vrednost nasada in investicije trajni nasad se glede na določbo a
nasadu smo vzorčili zgornji srednji in spodnji del nasada ki se razlikuje po nagibu in višini
Priprava zemlje nasadu
Tu imajo domačini tudi nasade alg
Širijo se tudi nasadi oljk
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.