sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "nesmisel".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Povedal si čisti nesmisel
Eno.si
oglas
kašlju je nesmisel
vidiš nesmisel tvoje teorije
Razvrednotil do nesmisla ukinitev
Spet govoriš nesmisle
Še kar stresaš nesmisle
Visokoproračunski fantazijski nesmisel
To je popoln nesmisel.
petarde nesmisli
Nesmisel nad nesmisli
same traparije in nesmisli!
leti je pa nesmisel
zdaj razumem ta nesmisel
razumes kaksen nesmisel govoris
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.