sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "nesterović".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
prisotne vsevede strokovnjake za košarko nogomet politiko pivo in čips kako vedo več košarki kot gogi nesterović
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
se je zgodaj nehal odzivati na telefon javi naj se in odpove kot da ima jajca, ne pa takole lepo je nesterović
smodiš nesterović pungartnik sami asi jakimi ambicijami
krka in olimpija brez smodiša in nesterovića je samo dobro za slovenski šport enako velja za pungartnika
pa smo že imeli igračine svetovnega formata smodiš nesterović zdovc
žaljko majko in to je krneki ker nima elementarne osnove logiki plus komična človekžirafa ki misli da je nesterović
manjka igralec tipa nesterović smodiš ki bi naredil red pod košem ne pa da nas vse ekipe preskakujejo
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.