sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "nestle".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
in nese oglednike tri …
Izbrisana: film
oglas
nesel na sosedovo streho.
WIFI signal skoz plate ne nese oziroma nese zelo slabo
moja gospodinja nekaj nese
neseta en dariu Jansi
kako je nesla mati
Jaz nesem trüdna nedem spat;
Bi res nesli hobotnico
»Poglejte, kolo- nesem
Otrok sekira gmajna nese
človek na rame in me nese, nese ... Še
Krčmarja spet nesó nogé.
Sadja nese dobriga:
morodno pismo nesem odgovorili
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.