sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "očakov".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Al njega mika zvedet' od očakov
Eno.si
oglas
Meskalin San Pedro nato očak ki je star let
Zaključujeta ga stara očaka hrib Sabotin na vzhodu in Korada na severu
prababice, vse tja do krapinskega očaka in morda že Bog
Tora razodeva, da je Bog ozemlje namenil trem očakom judovskega ljudstva, kot njihovo domovino.
Banda kot institucija še vedno obstaja vendar je sedaj utelešena učencih starih očakov
kjer je Samo, drugi so očaki!
Višina Triglava očaka slovenskih gora simbolno zaobjema edinstveno zaščitniško in prijateljsko pot
Vsega tega naši očaki niso videli in nemara celo niso
je zabičal židu, ki je priskočil in se zaklel pri vseh očakih
Sedimo pred kočo in nazdravljamo slavnemu očaku
Danes ni nedvoumno jasno kako je slovenski očak dobil ime
Na skalni polici okrilju očakov se drenja skupina nemirnih ljudi
Nevesta je bila takrat na vrhu očaka prvikrat
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.