sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "okafor".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Zakaj ne igra okafor za brooklin?
Eno: Psihomagija
oglas
pa se bobcatsi niso dali in predvsem na krilih metov kareem rusha igri feltona in maya ter obrambi okaforja
na drugi strani sta opravila dobro delo obrambi brezec in okafor na millerju in shareefu
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.