sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "omejki".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
na temo OMEJKI IN OBVODNA DREVNINA. Predaval bo v strokovnih krogih
ornitologa v strokovnih krogih, Milana Vogrina, z naslovom Omejki in obvodna drevnina. V preteklosti so imele mejice,
Omejki in kmetijske subvencije
Omejki in obvodna drevnina
drevje. Takšnim mejam pravijo v Prekmurju pasike, drugje omejki, mejice, žive meje. Navadno je to dolg
in travnike zaradi sence. Zato so skupine dreves in omejki na poljih in v bližini urbanih naselij vse redkejši,
16. 5. 2006 kazal znake teritorialnega vedenja nad logi in omejki južno od Vidma. Postovka (Falco tinnunculus)
. Slovenska narečja imajo veliko izrazov zanje: pásike, omejki, mejice, žive meje in tudi vratnice, vrati
vrste, log jelše in jesena, rast drevesa, omejek, gozdni rob in krajinske značilnosti. Posebne pozornosti je
vlažnih globelih, med gnijočim dračjem, po vrtovih, omejkih, neredko pa tudi pod gosto razraščenimi mrtvimi koprivami.
govoriti ni začelo," je dejal Habjanič. Gozdni omejki med njivami imajo še mnoge druge pozitivne funkcije, saj
povedal Štefan Kovač z Zavoda za gozdove. Takšen gozdni omejek mora biti tudi dovolj širok, najmanj za višino stoječih
vsakdan, uravnavajo tudi nekatere poljske »škodljivce«. Omejki zmanjšujejo moč vetrov, so občasen vir drv in dajejo
vrste. V čimvečji meri se ohranjajo gozdni robovi, omejki in grmišča.
donosne so bile nepregledno dolge njive brez nepokošenih ozar - omejkov, rečejo ornitologi -, brez pasov drevja, obdelane
5. ČE SO VETROZAŠČITNI PASOVI, ŽIVE MEJE, OMEJKI, MEJICE, JARKI, KAMNITE OGRAJE, SUHOZIDI,
je pester mozaik logov, njiv, travnikov, gozdnih omejkov, koridorjev in naselij. Spremembe ekoloških faktorjev, povzročene
5. Če so vetrozaščitni pasovi, žive meje, omejki, mejice, jarki, kamnite ograje, suhozidi,
osrednjega podolja, predvsem tam, kjer so logi, omejki in grmišča. Dokaj pogost je tudi na bolj odprtih
pretežno v intenzivni kmetijski rabi. Precej je logov in omejkov, nekaj manj pa negojenih ali zaraščajočih se travnikov in
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}