sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "omejki".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Normativi upoštevajo Vzdrževanje grmišč in obrečnih pasov omejkov protiveternih pasov in gozdnega roba
Eno: Psihomagija
oglas
Zaplate povezane živimi mejami omejki in obvodno drevnino tvorijo življenjsko pomembno ožilje kulturne
Opazujemo jih na gozdnem robu in omejkih sadimo jih po vrtovih in živih mejah občudujemo njihovo lepoto
Danes so isti omejki in se kaksna ravnica nepokoseni in zarasceni leskovjem
Prepovedana je sečnja posameznih dreves in omejkov
omejek kraj ceste.
Nastal je pester mozaik logov njiv travnikov gozdnih omejkov koridorjev in naselij
In tista fina linija, ki se je bila že od začetka najinega pogovora zarezala v omejek njenih lokasto
skozi izjemno pester gozd kjer spoznavamo drevesne in grmovne vrste log jelše in jesena rast drevesa omejek
na območju se posebej varujejo stara odmirajoča drevesa dupli značilne skupine drevja omejki in posamično
sporočeno da njih prvi polovici junija začno košnjo nemške detelje potem pride na vrsto črna detelja nato omejki
Nastal je pester mozaik prepletajočih se logov njiv travnikov omejkov ostanki gozda ob vodotokih ali
rx Drevje agrarni in urbani krajini kot so omejki obvodni pasovi drevja protivetrni pasovi in druge skupine
Prikazuje značilnosti biotopov kmetijski krajini ob spodnjem toku reke Pivke kot so gozdni logi omejki
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.