sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "opolnomočenje".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Ni rezultatov
Uporabite iskalno polje.
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Med njegovimi cilji je tudi opolnomočenje sodelavcev da bi postali čim bolj neodvisni od direktorja
Eno.si
oglas
spodbujanje samostojnega življenja in opolnomočenje mladih kot nosilcev družbenih sprememb
storilčeve potrebe po uveljavljanju kontrole, se samoobtoževanje najverjetneje izraža kot nemoč in ne opolnomočenje
Temeljni dohodek je torej združljiv tekmovalnostjo združljiv je trgom osnovi je način opolnomočenja najšibkejših
pripovedi mlade Maročanke in Kurdinje ter razmerij med materami in hčerami prikaže raznolike strategije opolnomočenja
Priročnik opolnomočenju NVO
Spodbujanje enakih priložnosti za vse mlade vključno validacijo neformalnega učenja kot načinom za opolnomočenje
opolnomočenje mladih pri predstavitvah delodajalcem in že procesu iskanja službe
kaj ko je rokah tistih ki načrtno in sistematično onemogočajo opolnomočenje hendikepiranih posameznikov
Za samoorganiziranje ekipe je potrebna zadostna mera opolnomočenja pooblastil in zaupanja strani menedžmenta
Delo psihologa bi se tako moralo posvečati predvsem opremljanju in opolnomočenju policistov in ne le
Ekipa se je srečala Liatom Aviramom direktorjem JV ki svojim izobraževalnim projektom skrbi za opolnomočenje
Mednarodno usposabljanje za povečanje vpliva neformalnega učenja njegovih principov in metod za opolnomočenje
Sodeluje delodajalci in svetuje posameznikom na poti opolnomočenja ohranjanja poklicne identitete in
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.