sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "osebnostna motnja".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Pogoste posledice poškodbe možganov so tudi psihosocialne in osebnostne motnje
Eno.si
oglas
moja izkušnja je naslednja prepoznali MOM ali vsaj osebnostne motnje način zdravljenja groza oziroma
Podobno oceno so sicer podali že leta ko so kot glavni razlog navedli hude asocialne osebnostne motnje
zlorabe so zaprtost motnje hranjenja izolacija odpor in strah pred spolnostjo pomanjkanje samospoštovanja osebnostne
Brezdomci so tudi posamezniki posameznice težavami duševnem zdravju ali osebnostnimi motnjami žrtve nasilja
Predispozicije za motnjo so bile prisotne že prej, lahko pa stresno okolje izzove osebnostno motnjo
Osebnostne poteze ki se skladajo potezami ki jih najdemo osebnostnih motnjah ne pomenijo da imamo osebnostno
slovenščini je tudi Mejna osebnostna motnja za telebane
Po tem sem začela brskati po netu in prišla do te osebnostne motnje
Treba je vedeti da pri delu osebnostnimi motnjami odpovejo tradicionalni prijemi in zdrava pamet
Gre za možgansko bolezen ki povzroča osebnostne motnje in nevrološke simptome
Mejno osebnostno motnjo MOM torej borderline bom razložil malce drugače bolj poglobljeno kot uradna stroka
Velikokrat pristop zdravljenju spodbujajo bližnji ljudje čimer želijo osebi mejno osebnostno motnjo zagotoviti
Kolikor te berem opažam da ima tvoja bivša verjetno mejno osebnostno motnjo
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.