sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "pašnik".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Majhne pašnike pa sproti čistimo gnoja ga sproti odvažamo pašnika in jih ob koncu sezone tudi pokosimo
Eno.si
oglas
Okoli vasi pašniki njive in gozd
Po km vožnje se pripeljemo do pašnika
Ali imaš pašnik razdeljen na ograde
Ne rabiš na pašnik
Nekoč so pasli živino na velikem pašniku
Volk sit in koza na pašniku
Najprej prečite lepo urejen pašnik
Molzemo na pašniku
prihitel v skokih je čez pašnike,
Torej za pašnik absolutno bela detelja
Zaradi dobre hrane vsak teden menjajo pašnike
Prodaš pašnik tu in pašnik tam
Na svobodne konje sredi višavskih pašnikov
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.