sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "pašnik".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
za uresničitev naših razvojnih načrtov in projektov. Gre za površine, ki so že bile ali so še vedno travniki in pašniki , so v bližini kmetij. Z naložbami na njih, na pasivnih območjih, bi približali turizem kmetom, tako bi tudi
. Nismo skregani z okoljem. Povrh se Slovenija zelo zarašča, za smučišča pa potrebujemo travnike in pašnike . "- Problem nesožitja med naravo in smučarijo ni le v zakonodaji, roki za pridobivanje dovoljenj so zelo dolgi ,
, če bi se koze pasle v majhni ogradi, če bi. . ., namreč ne bi bil Raj. Tako pa ima kmetija od 40 hektarov večinoma pašnikov , medtem ko imajo sosedje tam naokrog dvakrat toliko, a gozda, in zato imajo osli, krave, koze in druge rajske
, tri ovce in trije, štirje pujsi, a ti vsako leto šele po turistični sezoni. Krave so vse leto zunaj, jedo le s pašnikov , zato so suhice proti pitancem in nimajo teže za prodajo mesa, a imajo pravo mešanico krvi, galloway, charolais
smo. "Vse ima svojo vibracijo, svojo energijo. In že samo s tega vidika je jasno, da imajo gozd, gore, reke , pašniki in travniki velik energetski vpliv na naša telesa. Naravno okolje nas z energijo napolni tudi na duševni ravni .
kobilarne najprej ogledali v izpustih pred kompleksom hlevov, v drugi polovici meseca maja pa tudi na lipiških pašnikih . Prvo žrebe je moškega spola, potomec očeta 264 Pluto Samira XVIII in matere 345 Dubovina XXX, poimenovali pa so
), zgoraj pa biva družina. Kot kurivo uporabljajo jakovo govno. Nabiranje govna imajo na skrbi otroci, ki ga s pašnikov prinesejo v košarah na hrbtih. Nato ga sušijo na obzidju domače hiše. Vsaka hiša ima spredaj manjše dvorišče ,
kulturi so marsikomu bili za vzor. Daleč nazaj so se borili s fevdalnim gospodom iz Žovneka, ki je ogrožal uporabo pašnikov na Golčkih planinah. Že tedaj so se pokazali enotni in končno izborili stare pravice do paše na Planini. Sicer pa
), Opravila v vaškem življenju, Vzgoja. Nato so zajeli še te podatke: Sodobna naselitev doline, Planina ( Alpski pašniki ), Velika Planina, O čebelarstvu v Sloveniji, Struktura občine in sodobne spremembe. Posebno poglavje so
bi jih tako lahko cprnice jezdile in potrle. Na Duhovo in po mladih nedeljah vlačijo coprnice rjuhe po mejah in po pašnikih drugih lastnikov in to pred sončnim vzhodom. Ko so rejuhe povsem mokre jih ožamejo na svojih pašnikih in
mejah in po pašnikih drugih lastnikov in to pred sončnim vzhodom. Ko so rejuhe povsem mokre jih ožamejo na svojih pašnikih in travnikih in na ta način zagotovijo svojim in sploh kravam, ki se tu pasejo, boljšo molznost. V Prekmurju je
pa je bila pašniška zadruga. Dokaz za to najdemo v listini iz leta 1905, ki priča o plačevanju najemnine za pašnike v Grohatu in drugje. Verjetno so prvo zadrugo opustili, ker je v sodnem registru vpisana Pašniška zadruga leta
pa še drugi. Imenovani so pač vpisani v sodnem registru. Že pred prvo svetovno vojno so nastajale težave s pašniki , ki so bili za živinorejce življenskega pomena. Tedanja škofijska uprava je omejevala stare pašne pravice in
glavarja v Gornjem Gradu za pomoč pri urejanju odnosov s škofijskim veleposestvom, ki jim brani čiščenje pašnikov in tako omogoča čedalje večje zaraščanje pašnih površin. Kmetje pišejo dalje, da kljub takim omejitvam, pa
okolišu. .. ” V nadaljevanju meni Zveza, da se bo vse uredilo z zakonom, ki bo zagotavljal prosto razpolaganje s pašniki in s planinami … Očitno je Zveza mislila pri tem na agrarno reformo, ki naj bi podobne pravice uveljavila. Vemo pa ,
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}