sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "paklitaksel".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Zaradi tega je priprava suspenzije paklitaksela za infundiranje v veno preprosta.
Eno.si
oglas
prekiniti uporabo zdravila; uvede se simptomatsko zdravljenje, bolniku pa se ne sme ponovno dajati paklitaksela
III), v katerih je sodelovalo 4315 bolnikov z nedrobnoceličnim karcinomom pljuč, ki so jih zdravili s paklitakselom
Karcinom dojke Kombinirana uporaba Priporočamo gemcitabin v kombinaciji s paklitakselom, z uporabo paklitaksela
Vsebuje zdravilno učinkovino paklitaksel (5 mg/ ml).
20 zdravila Herceptin in paklitaksela.
• Zdravilna učinkovina je paklitaksel.
Natančen mehanizem protitumornega delovanja paklitaksela ni znan.
V spodnji tabeli so navedeni neželeni učinki, povezani z uporabo paklitaksela kot samostojnega zdravila
Imatinib ni oviral biotransformacije 5- fluorouracila, je pa zaviral presnovo paklitaksela zaradi kompetitivne
Nadaljnji podatki o morebitnih interakcijah med paklitakselom in drugimi substrati/ zaviralci CYP3A4
Farmakokinetika paklitaksela pri bolnikih, starejših od 65 let, se zdi primerljiva s farmakokinetiko
karboplatin, paklitaksel in Avastin 15 mg/ kg na 3 tedne
Periferna nevrotoksičnost 2. in 3. stopnje je bila pri cisplatinu/ paklitakselu pogostejša (29% v primerjavi
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.