sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "pancitopenija".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
visceralni lišmaniozi se pojavi povišana telesna temperatura hepatosplenomegalija povečana jetra in vranica pancitopenija
Eno.si
oglas
Poročali so o pancitopeniji (glejte poglavje 4. 4).
anemija, levkopenija, nevtropenija, pancitopenija * aplastična anemija *
anemija trombocitopenija, levkopenija pancitopenija
pancitopenija, trombocitopenija neznana
pojavljajoči simptomi in bolezenski znaki vključujejo trombocitopenijo znižano število krvnih ploščic s pancitopenijo
belih krvnih celic (agranulocitoza), zmanjšanje števila rdečih in belih krvnih celic in krvnih ploščic (pancitopenija
purpura (TTP) (glejte poglavje 4. 4), aplastična anemija, pancitopenija, agranulocitoza, huda trombocitopenija
temperaturo, nevtropenija (glejte Bolezni prebavil), trombocitopenija, anemija, levkopenija Pogosti: pancitopenija
hemoglobina in hematokrita, trombocitopenijo, levkopenijo in nevtropenijo ter primere agranulocitoze ali pancitopenije
pancitopenija, anemija (3. do 4. stopnje), levkopenija
Pospešeni potek bolezni se razvije pri več kot bolnikov in zanj so značilne pancitopenija hipertrigliceridemija
agranulocitoza granulocitopenija pancitopenija hemolitična anemija trombocitopenija levkopenija eritrocitopenija
30 Bolezni krvi in limfatičnega sistema Pogosti: pancitopenija Redki: čista aplastična anemija
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.