sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "panjevec".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Simbol pretiranega poseganja gozd so kostanjevi panjevci
Eno: Psihomagija
oglas
poljine, ki ustrezajo merilom iz odstavka 1, kakor tudi enote rabe ali poljine, zasajene s hitro rastočim panjevcem
upravičene vse kmetijske parcele, ki ustrezajo merilom iz odstavka 4, pa tudi kmetijske parcele, zasajene s panjevci
površine s hitro rastočim panjevcem
panjevci kot čmrljev roj,
površin, ki so predmet tudi zahtevka za pomoč za energetske rastline iz člena 88 navedene Uredbe, veljajo panjevec
kmetijske površine kmetijskega gospodarstva in površine, zasajene s hitro rastočim panjevcem (oznaka
zemljišču najmanj pet let in ki dajejo večkratne pridelke, vključno z drevesnicami in hitro rastočimi panjevci
površine posejane s panjevcem kratke rotacije (oznaka KN ex06029041), Miscanthus sinensis (kitajski prstasti
Danes v dolini prevladujejo odrasli panjevci.
Podpora se ne dodeli za sajenje hitro rastočih panjevcev, božičnih dreves ali hitro rastočih dreves za
zmanjšanje pod prag posledica pogozdovanja, ki ustreza z okolju in ne vključuje sajenja hitro rastočega panjevca
območja s hitro rastočim panjevcem, na katerih se ne uporabljajo mineralna gnojila in/ali fitofarmacevtska
določijo drevesne vrste, ki se štejejo za hitro rastoče panjevce, in določijo najdaljše obhodnje glede
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.