sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "panjevec".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
. Npr. Vzhodno Pohorje, oddelek 27, odsek C. panjevec , gospodarska oblika gozda s pomlajevanjem iz
Izbrisana: film
oglas
osnovanja do obnovitvene sečnje. Nekoč je v panjevcu znašala 20 do 30 let. V visokem gozdu je za smreko
, vmesna oblika med visokim gozdom in panjevcem . Glavni donos je bil les za kurjavo, ki so ga
lesu. So semenskega izvora, za razliko od panjevca .
je visoki gozd, v preteklosti pa so gojili še panjevec in srednjedebelnik.
z ustrezno nego mogoče doseči lepe uspehe tudi s panjevci . Ker so ciljni sortimenti kostanja pogosto
, v debeljakih 4050 %, v pomlajencih od 3040 % in v panjevcih od 7090 % možnega poseka.
v živa drevesa. Izbiram samo poškodovana in panjevce , kot tu pravijo panjem, iz katerih poganjajo
pretiranega poseganja vanj – kostanjeve panjevce .
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.