sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "paternu".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
. Paternu . Z njim bodo razpravljali o Prešernu, Kocbeku in Šalamunu, o sodobni slovenski poeziji in literaturi sploh. V
, so Prešernovo depresijo mnogi uvideli že po njegovi hoji. Hkrati je bil pokončen in labilen, je sklenil dr. Paternu .
. Paternu večino razmišljanj namenil pesnikovemu delu. Gre torej za preskok od avtorja k tekstu. Veliko se je ukvarjal s
pri tem pomagati in spodbujati dejavni dialog z vsem novim, nepričakovanim in presenetljivim v besedilu (B. Paternu ). Seveda pa ne smemo pozabiti, da mnoge dramsko besedilo zanima šele, ko je uprizorjeno, ko ga lahko gledajo,
sonetov je boj na meji med tukajšnjo človekovo eksistenco in etrom, ki nista iztrgana iz resničnosti, je povedal Paternu . Cena: 2400 tolarjev. (šm)
nastop. 4. V knjigi France Prešeren, Pesmi in pisma (zbirka Klasje, 2000) preberite uvodno besedo dr. Borisa Paternuja . Označite glavne teme Prešernovega pesništva in bodite pri tem pozorni na spremembe v posameznih obdobjih
identiteto, ki jo je s Trubarjem dosegla slovenska reformacija. Paternu približa omenjene tri segmente. Najprej, kot rečeno, »vprašanje človekove osebne avtonomnosti, njegove
in narodne ozaveščenosti je bil torej postavljen.« Paternu na dimenzije njegovega duha, ki jih navadno nimamo pred očmi. »Trubarjevega osrednjega opusa seveda ni mogoče
in drugi. Take inovacije ob še drugih okrepijo razlage in prinašajo širše vidike. Kot že prej se je tudi zdaj Paternu vidno oprl na teoretična izhodišča A. W. Schlegla in upošteval še vrsto drugih imen. Sproti je opozarjal na
tudi več plasti jezikovne kulture, od ljudskega, cerkvenega in izobraženskega jezika. Predvsem pa je dr. Paternu izpostavil Prešernov projekt - kultivirati materin jezik. Želel je dvigniti jezik kmeta in doseči estetsko
zgodovina slovenske literature. Ljubljana, 1987. Novak, Boris A.: Oblike sveta. Mladika, Ljubljana, 1991. Paternu , Boris: Slovenska proza do moderne. Lipa, Koper, 1957. Paternu, Boris: Pogledi na slovensko književnost I–II.
linorezi pa polepšal slikar Janez Vidic. Razstavo bo oplemenitila zloženka, predavanje profesorja Borisa Paternuja in srečanje z avtorjem lesorezov v originalni izdaji iz leta 1944.
kaže tudi kot začetnik moderne poezije z njenim razkrojem subjekta, jezika in sveta. Paternu predstavil še svojo najnovejšo knjigo France Prešeren - pesmi in pisma. V nji so pesmi razvrščene tematsko (
že približno tri leta pripravlja založba Capris - Društvo za oživitev starega Kopra. Z urednico Marijo Pirjevec Paternu pripravljajo veliko Antologijo pesmi o morju, ki naj bi izšla do konca leta. To bo prva taka antologija
predstavili zbirko Epika, v katero je Marko Kravos prispeval svoje delo Potrkaj na žaro. Tu gre, kot pravi Boris Paternu , avtor spremne besede, za epski medij, sestavljen iz mitičnih zgodb starodavnih dežel in civilizacij. V enem od
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.
}