sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "pau gasol".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
matr me pau gasol živcira kakšne face dela kako se zvira pa vzdihuje in se dere kot da mu prihaja
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
Eh ta pau gasol pa njegovo pritozevanje
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.