sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "podrast".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Prezimijo večinoma odrasle živali zemlji ali podrasti lahko tudi človekovih bivališčih
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
Rinčetovi grabi je moški zakuril podrast sadovnjaku
Nastopa kot podrast rahlo zakisanih bukovih ali mešanih gozdovih montanskem pasu
Preko Brinovega kota zato ker ga je med to podrastjo kar veliko smo prišli vas
Ob je ob Tbilisijski ulici Ljubljani gorelo vejevje in podrast
Med čakanjem na reševalce se splazita od žičnice kjer ju skriva podrast in grmičevje
Najprej odstrani trnjevo podrast divje plezalke in tenke korenine
Osredotočili smo se na podrast in prst
podrasti več stebelnega grma rastejo trajnice za polsenčne lege
Lahko se spomnijo da m od gozda ne smeš orat ker tem uničuješ podrast
Ima pa pastir avtomatsko prilagajanje glede na dolžino in podrast
Toda stroj uniči podrast
Drevesa so tako zaščitena pred sušo in podrastjo
Pred rabo insekticidov odstranite cvetočo podrast škropljenje pa opravite mirnem vremenu večernih urah
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.