sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "prago".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Skratka aerobnem pragu
Izbrisana: film
oglas
„Samo do praga!“
je klečala na pragu.
Regionalni zaščitni prag
Podatek pragu revščine oziroma pragu tveganja revščine objavlja Statistični urad RS zato moj predlog
Tukaj je problem vsak ki živi na pragu ali pod tem pragu
Prestopite prag upanja
Saj govorimo pragovih ne
Na domačem pragu
prestopile srednješolski prag
zgornji ocenjevalni prag
Te mišice lahko občutiš kot majhen prag tamponom moraš priti preko tega praga
flexem zareže stari prag ga odstrani notranji prag ščist rja svinarija
Naj pometejo najprej pred svojim pragom oziroma naj sploh najprej imajo svoj prag
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.