sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "preizkus".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Jesenski preizkus hoje
Eno.si
oglas
Skratka priporočam preizkus
Maska vredna preizkusa
obseg preizkusa znanja
tem pravilnikom se določajo tudi sestava in oblikovanje komisij za preizkus strokovne usposobljenosti
Več preizkusu si lahko preberete Pravilniku za preizkus sposobnosti za študij arhitekture PRAVILA
člen obseg praktičnega dela preizkusa Praktični preizkus ima splošni in posebni del
Gorski preizkus starodobnikov Ljubelj
Rezultati preizkusov so spodbudni
-Kakšen preizkus?
Še zanimivost tokratnega preizkusa
Toliko po prvem preizkusu
Možen preizkus Ljubljani
preizkus maksimalnega iztega lestve
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.