sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "prenos".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
recimo prenos misli ali pa prenos energije itd
Eno.si
oglas
Vsi ukazi za prenose se nahajajo na formi Kupci > prenos
Njihovo osnovno poslanstvo je prenos bremen prenos moči pri pospeševanju prenos bočnih sil na zavojih
Satelitski sistem prenosa podatkov ponuja pasovno širino bps za prenos sporočil
okviru drugih prenosov so zajeti prenosi med neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi
Tudi prenosu pokalspar
Pri pomembnih prenosih se morajo prenosi na Raven 3 razkriti in obravnavati ločeno od prenosov z Ravni
Hologram for the King prenosov več od custom prevoda Sleight prenosov samo da jih imajo več od naloženega
Ta prenos velja za prvi pravi radijski prenos v zgodovini.
Povzetek prenosa
V končni prenos razmerje skrajšanega prenosa
Za izvedbo prenosa lastništva ni treba registrirati prenosa lastninske pravice.
člena ZASP ter hkratni prenos pravice do nadaljnega prenosa smislu člena
prenos pristojnosti
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.