sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "prohibicija".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
februar odlokom ameriškega senata je končana prohibicija ZDA
Eno.si
oglas
času prohibicije
Je približno tako kot časih prohibicije ZDA
bo država zmanjšala davek na žrtve prohibicije
Nekateri uporabniki tukaj bi imeli zelo stroge zakone oziroma popolno prohibicijo ostali pa bi vse legalizirali
Poskusi prohibicije so klavrno propadli
Kot dokaz za to sem navedel prohibicijo ZDA
Jp problem Mehike je prohibicija
V ZDA je obdobje prohibicije bilo tudi obdobje razcveta kriminalnih združb, zlasti ameriške mafije.
Mafija ZDA je dobila krila ravno zaradi prohibicije t j prepovedi trgovanja in točenja alkoholnih pijač
Prepričan je namreč da je prohibicija marihuane kriva za rasno nepravičnost pravnega sistema in več nasilja
glavnem začetek prohibicije
prohibicija oziroma vsakršna omejevalna politika prej ali slej dobi t i bumerang efekt
Svet počasi spoznava da je prohibicija kanabisa neumna
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.