sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "purpura".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
avtoimunskega vzroka in odsotnosti ali le minimalnih krvavitev pri večini bolnikov idiopatsko trombocitopenično purpuro
Eno.si
oglas
Ta skupina vključuje bolnike z idiopatsko trombocitopenično purpuro (ITP), ki nimajo dovolj trombocitov
zapleti kot so prizadetost jeter aplastična anemija pancitopenija in trombotična trombocitopenična purpura
reumatoidni arthritis (novonastali ali no že poslabšan), idiopatski in trombotični trombocitopenični purpuri
multiformni eritem, petehija, izguba las, hiperhidroza in purpura.
umetnosti Nova Evropa Slovenačka narodna muzika staro doba Nova Evropa Paulinische Studien des Wortes purpura
prirojenim pomanjkanjem proteina C je zdravilo CEPROTIN privedlo do izboljšanja v vseh 16 primerih purpure
Zdravilo se lahko uporabi tudi pri bolnikih, ki so se zdravili zaradi imunske trombocitopenične purpure
Nplate je indiciran za zdravljenje kronične imunske (idiopatične) trombocitopenične purpure (ITP) pri
, reumatoidni arthritis (novonastali ali že poslabšan), idiopatsko in trombotično trombocitopenično purpuro
Neznana pogostnost: multiformni eritem, Henoch- Schönleinova purpura, herpes simplex, impetigo, panikulitis
selektivnih zaviralcev prevzema serotonina so poročali o nenormalnih kožnih krvavitvah, kot so ekhimoze in purpure
Bolezni krvi in limfatičnega sistema trombocitopenija, trombocitopenična purpura, limfadenopatija
pacientu vročino ki ostane šoku kljub nadomeščanju volumnov in ki hitro razvija pikčaste krvavitve purpuro
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.