sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "quora".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Search omogoča vtipaknje iskalnega gesla čemur sledi skrajšano ime razširitve na primer what is closure quora
Eno: Psihomagija
oglas
Podobno kot na quori ko te stran posiljuje enimi in istim podobnimi odgovori vprašanji in istimi odgovori
O quora com je eden visje ocenjenih odgovorov uporabnik Andrew Warinner
lastnistvu nepremicnin obstaja veliko tem na quori in nemci se glavnem jezijo nad tem da so tezko lastniki
Zadnjič sem na quori vprašal kako je biti necinik in dobil res bedne odgovore
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.