sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "razlog".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
procesnopravnim razlogom
Eno.si
oglas
Akademski razlogi so bili najpogostejši razlog za začasno selitev
Zur razlogom opravicilo oziroma razlog za pijancevanje
Med subjektivne razloge odpovedi programa sodijo vsi drugi razlogi
praktičen razlog
Odpovedni razlogi
Ali je to tvoj temeljni razlog ali banalni razlog
Tehnicni razlogi
Drugi razlogi (npr. osebni ali družinski razlogi)
Upravičen razlog
Kakšen razlog pa je dober razlog
Upornik razlogom
Drugi razlog zaradi gospodarskih razlogov to je za mene ključni razlog in tretji razlog zaradi odločitve
Potenciali razlogom
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.