sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "resave".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
4090 Endemične oromediteranske resave z uleksom
Eno: Psihomagija
oglas
Borovnica je listopaden pritlikav grmiček ki raste na zakisanih tleh iglastih in listnatih gozdov resavah
najbolje počutijo hladnejših in vlažnih območjih so razširjene vsepovsod najdemo jih tudi puščavi ali resavah
Lepi luk Allium carinatum raste na resavah traviščih in kamnitih krajih
trenutnem stanju biotske raznovrstnosti glede na glavne vrste ekosistemov: agrarni ekosistemi, travišča, resave
Na jugovzhodu uspevajo sladkorna pesa in žita Lüneburški resavi krompir in lokalna specialiteta beluši
pokrajine Bauernkaten resavi je oljna slika merah cm
Na pobočjih najdemo tako travišča in resave gozdove in grmišča kot tudi melišča in kamnišča
Na resavah prevladuje jesenska resa značilne pa so še borovnice in brusnice
habitati, ki so bogati s prostoživečimi živalmi (ekstenzivno gojeni travniki, gozdnati pašniki, odprte resave
Gospodarjenje človeka je potrebno za ohranjanje številnih znanih habitatov, kot so travniki, resave in
Ko jih obsije nizko večerno ali jutranje sonce imamo občutek da smo skandinavskih resavah
4060 Alpske in borealne resave
Midva pa hodiva ob bogatih resavah ki se bodo čez štirinajst dni spremenile prave rožnate preproge in
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.