sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "sanofarm".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Več informacij na sanofarm si
Eno: Psihomagija
oglas
razlagi brošure ESI enako kot na njihovi spletni strani ww sanofarm si lahko preberete da je IASC mednarodna
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.