sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "sasu salin".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
D meni trenutno najlepsi in najboljsi sut neka mesanica stepha currya in sasu salina
Aleš Horvat: razstava
oglas
kolnkista en sasu salin je preveč
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.