sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "skladnja".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Kaj je jedro zvezi pa je manj jasno kajti na prvi pogled se zdi da ujemanje ki ga uravnava skladnja kaže
Eno.si
oglas
Aspects je subtilna študijska miniatura razširjenih tehnik igranja viole ki pa izrednim občutkom in skladnjo
Ti zapisi imajo podobna pravila kot jezik slovnico skladnjo in semantiko
Težišče njegovih raziskav je vezano na področja slovnice, na skladnjo, tvorbeno slovnico, jezikovno svetovanje
Minimalistična skladnja je zato pomembnem delu teorija oznak in njihove vloge skladnji
Nova Slovenska skladnja
Pred prej opisano skladnjo oglatimi oklepaji ima eno samo pa še to precej dvomljivo prednost zahteva
Čez vikend delaj na pojmih kot so racionalna argumentacija skladnja cinizem itd
M KrižajOrtar Breznikova skladnja luči tvorbenopretvorbene teorije
Na skladnjo jezika Markdown je vplival Swartzev zgodnejši jezik atx 2002 , ki je danes znan v glavnem
Jože Toporišič v Novi slovenski skladnji 1982 podrobnejše obravnava celotno slovensko skladnjo, ki
zanimivo poslušati gorenjski dialekt obogaten mehkim æjem orientalskim naglasom in neobičajno stavčno skladnjo
Potem šele pride skladnja nato semantika in čisto na koncu stilistika
Slušatelj pridobi osnovna znanja jezikoslovnih ravninah fonetika fonologija morfologija skladnja semantika
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.