sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "soven".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Zanimivo pa je da so naprave še vedno narejene primarno mislijo na gla sovno komunikacijo toda način
Eno: Psihomagija
oglas
Toplotna prevodnost izolacije soven je vata na meter kelvin za kubični meter izolacije pa potrebujejo
Kakorkoli že glede na to da prav slučajno ta zakon č sovno sovpada tistim kar smo sprejeli včeraj pa
Du kaštikani šupa Marko Piko driminene sovene skupa
Oprema vključuje univerzalno konzolo telefonu prilagojenim adapterjem povezavo Bluetooth ™ in gla sovnim
Tega bi morala država izplačati po končani odpravi nesorazmerij daljšem ča sovnem obdobju denimo petih
Situacije ki so nas nekoč spravljale stisko in strah pa smo jih preživeli so lahko ča sovne distance
Najprej nekaj sovnih pravil Pravico do dopusta pridobite sklenitvijo pogodbe zaposlitvi in primeru ko
tarifni razred zelo pomembna kategorija iz katere se vidi sledljivost njegove osnovne plače na daljši č sovni
Podjetje soven posebej poziva rejce da posvetijo več pozornosti kvaliteti striženja
Pokličite nas na ali na obiščite našo spletno stran ww soven si ali kontaktirajte nami preko elektronske
Torej spet gre za politiko č sovne stiske tik pred koncem parlamentarne dobe prve polovice leta
Kerjezaspremembestopenj pismenosti potrebno dolgoča-sovno obdobje, Komisijaza merjenje napredka nasplošno
Soven d o o Selnica ob Dravi tel faks pošta soven siol net
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.