sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "texas instruments".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Zvočno bo kupil eksterno mislm da maudio in trgovini mu je prodajalec svetoval plato texas instruments
Eno: Psihomagija
oglas
Ok pač reklama za usa firmo texas instruments
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.