sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "tine hribar".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
strukturalizem teorijo znaka de saussure kot klasika pa kakšen barthes kakšen dober uvod fenomenologijo tine
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
Zainteresirane prosimo da se do vključno torka prijavijo na elektronski naslov tina hribar gov si ter
Zakaj sedaj proti Bučarjum če pa je bil starosta desnice pa dr tine hribar je petek povedal nekja zelo
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.