sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "tinjanov".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
zmerjajo kolesarje enkrat smo bili deležni groženj lovca ki je bil del lovske karavane ki trdi da na tinjanu
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
je pot ki so si jo zgradili kolesarji na tinjanu širine dober meter večinoma manj poseganje oziroma delanje
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.