sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "tomaž šalamun".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Ni rezultatov
Uporabite iskalno polje.
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
tomaž šalamun je fin človek vendar za moj okus preveč zadržan medtem ko so pesmi izrazito prodirajoče
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
tomaž šalamun je eden največjih živečih pesnikov ta hip na svetu zagotovo tujini neprimerno bolj znan
september ― ti si genij tomaž šalamun ti si sijajen ti si lep ti si visok ti si velikan ti si mogočen
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.