sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "travišča".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Mednje spada tudi Kozjanskega regijskega parka čigar suha travišča spadajo med vrstno najbogatejše življenjske
Eno: Psihomagija
oglas
5130 Sestoji navadnega brina (Juniperus communis) na suhih traviščih na karbonatih
Poleg razgleda so na Slavniku znamenita obsežna suha travišča
Marsikje nam je gozd prišel prav do naselij zaradi njegovega širjenja izgubljamo travišča in barja tem
Nekatere vrste trajnih travnikov, zlasti naravna travišča, bogata z vrstami, so za okolje pomembnejše
6180 Makaroneška mezofilna travišča
Zajema območje med in kjer prevladujejo gorski pašniki in travišča
Tu je bila namesto valovitega travišča nekaj metrov stran dvometrska ograja
In je spet vdolbinah poseljen in rodoviten preprežen polji in travišči celo senožetmi ki jih ob straneh
Zaradi opuščanja košnje se travišča postopno zaraščajo kar pomeni potencialno grožnjo rastiščem redkih
Cepetuljko srednjeevropskem prostoru ogrožajo degradacija alpinskih travišč nad gozdno mejo zaradi razvoja
Izvira iz suhih travišč med osrednjo Severno Ameriko in Argentino
Po bogatem rastlinstvu in redkih vrstah so znana travišča na Črni prsti pobočja Krna in Rdečega roba
Vse vrste iz rodu Stipa so doma na odprtih traviščih vsega sveta
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.