sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "trstje".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Tu se obzorja izgubljajo nedogled med lagunami otoki in trstjem
Aleš Horvat: umetnik
oglas
splèt spleta ȅ ẹ ́ kar je spleteno splet niti vrvi žice splet trstja povezan srobotom lasje ji uhajajo
gledaš po prijaznih bregovih vse kar vidiš to so zelenosivi valovi med sivozelenimi šumami šepetajočega trstja
Zapis :ThRIPT - Izgovarjava: Terijepet Prevod: trstje, ločje, steblo Jezik: Vilinščina
spreminja v penico v trstju v pesmi
je vse druge teme bodisi železo za pogonsko jermenje ali finejše privlačno jeklo ali krhko človeško trstje
trstju domujejo mnogo zanimivih vrst ptic želv in kačjih pastirjev
Skupaj polmocvirji ki obdajajo jezero in kjer raste do m visoko trstje neprehodno pa znatno vecja
z gostim trstjem, med katerim so rastla
na tip pisave držati pod določenim kotom , lahko pa jih nadomestijo z gosjimi peresi ali peresi iz trstja
Živi skrivnostno življenje trstju zato je vsako srečanje njo še toliko bolj dragoceno
pa so trobili v rogove, tolkli cimbale in trobili — vse v spomin na dan, ko je Magna Dea našla med trstjem
Plava dobro, še bolje se pa zna potapljati in skrivati pod vodo, tudi po trstji more plezati.
da na ribnikih gnezdi okrog parov rakarja Acrocephalus arundinaceus vrste ki je značilna za sestoje trstja
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.