sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "vresje".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Ker je gora Porezen na vrhu neporaščena in jo je očitno že srednjem veku obraščalo le vresje so ji pastirji
Eno: Psihomagija
oglas
ga pozdravljala ozimine so se svatovsko zibale prvem latovanju po rebrih je tekmovala košata trava vresjem
jesenski okras poletne balkonske rastline naj jeseni zamenjajo raznobarvne loncne krizanteme jesensko vresje
klopce podjunskem vresju opazuje ples prednikov pred njim se pojavljajo in za pripustitev glasu to jezično
Rože za Škorpijona so anemone vresje in gardenija
Med grmovnicami prevladuje navadni ruj Cotinus coggygria spomladansko vresje Erica carnea šmarna hrušica
a na gori vresje klije,
se plazi iz poganskega vresja.
Na redkih jasah pa je žarelo vresje
šibe bele in sive vrbe enoletne leske in bezga na vrhu brin oljko okrog pušpan bršljan božji les in vresje
Zelo uporabni so vsi plazeči brini ali bori pritlikave rasti ki jih lahko kombiniramo vresjem ali številnimi
Jesensko vresje je značilna rastline svetlih inzakisanih travnikov po vsej Sloveniji
rastlinam Rastline ki rastejo na zelo kislih tleh so rušnata masnica mehka medena trava in jesensko vresje
Vse tisto vresje je bilo zbledelo komaj bledoroza
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.