sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "zürich".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
ju nas je nameravala priti mala marija dynamo zürich zdaj pa cancelled pa drugič
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
berlin boš pa pol šla einkaufen pol pa obavezno do züricha zdaj bova susjeda
Zivim v Zürichu..tako da me ta lestvica iskreno kar preseneca.( mislim sem da je zürich visje).ker se
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.