sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "zavržno".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Počutimo se odvečne ničvredne morda tudi zavržene
Eno.si
oglas
Oboje je zavržno
Presega Henryakurbirja vendar je zavržena
Nedopustno in zavržno
Zato je tukaj vse zavržno in smrtno
kakor zavrženo imetje.
Neuporabni deli (npr. zavržene baterije, izrabljeni katalizatorji ipd.)
Je podpreti demonastracije zavrženo dejanje
Jezus je posebno odrešenik ubogih, zavrženih, izobčenih.
Vendar se pa še bolj bojimo popolnoma zavržne
Ko so zavržene so prestrašene in osamljene
Sum kaznivega dejanja je potrjen ali zavržen
Doma imam štiri zavržene pse in muce
Kako lahko zmanjšamo količino zavržene hrane
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.