sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "zoran dragić".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
lepo vas prosim zoran dragić je za petrova učitelj obrambi on pa simonom začne
Eno: Ženske, ki tečejo z volkovi
oglas
jaka klobučar brata murič zoran dragić
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.