sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "zoran janković".
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "{{ realQuery}}".
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
let nazaj ni bil zoran janković še župan ljubljane drugač so pa pred njim bili sami nesposobneži
Eno: Psihomagija
oglas
TineB ne bi enkrat šlo brez omenjanja imen janez janša ali zoran janković
ali kot naprimer zoran janković jih sploh ne plača za opravljeno delo toda pri tem niso martine nič slabšem
ljubček dva doktorja ekonomije sta izjavila da je zoran janković desničar
javnosti proč od tragičnega dejstva da paradni konj slovenske levice pardon desnice zapufani buržuj zoran
tako očitne maskote bolje rečeno karikature kot je zoran janković slovenski kaviarkomunizem ne bo imel
Prej so ti STA murglski izobraženci glasali za mišić mišić mišića in zorana jankovića ki sa pingvinima
V tem korpusu ni primerov rabe za ta izraz.